Nasze Laboratorium wzbogaciło się o kolejne urządzenie:

Separator do badania zanieczyszczeń w zbożu
oraz do oznaczania masy doczyszczonego ziarna.

Zastosowanie
Ważnym kryterium oceny jakości ziarna zbóż oraz nasion strączkowych i oleistych jest określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń ogółem, w tym nieużytecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz sporyszu. Obecność zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia w zbożach konsumpcyjnych powoduje w przetworach pogorszenie cech organoleptycznych, natomiast ziarno z zanieczyszczeniami, jak również ze szkodnikami traci w procesie przechowywania na wartości technologicznej.
Do mechanicznego, profesjonalnego i szybkiego oznaczania masy doczyszczonego ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz zanieczyszczeń i szkodników służy separator typ SZD. Znalazł on szerokie zastosowanie w Polsce i krajach zachodnich.
Stanowi wyposażenie punktów skupu jako podstawowe urządzenie do oznaczania:

– masy doczyszczonego ziarna zbóż
– zanieczyszczeń w zbożu
– szkodników

oraz laboratoriów celem przygotowania i oczyszczenia próbek zbóż lub rzepaku
przeznaczonych do dalszych badań jakości ziarna w całości lub po rozdrobnieniu.